Χρεώσεις – Συνδρομές

Ωριαία χρήση Γηπέδου ΄

Χρέωση Γηπέδου Για Μέλη
.
ΔΩΡΕΑΝ
Χρήση προβολέων : +2€ την ώρα το γήπεδο
.
Χρέωση Γηπέδου Για Μη Μέλη
γήπεδο / ώρα
10
για 2 / 4 άτομα (5€ / 2,5€ το άτομο)
Χρήση προβολέων : +2€ την ώρα το γήπεδο

Μηνιαίες Συνδρομές Μελών (ατομικές)

Gold Month
τον μήνα
50
2 ώρες κάθε μέρα
Χρήση προβολέων με extra χρέωση
Χρήση πέραν των 2 ωρών χρεώνεται σύμφωνα με την βασική ωριαία χρέωση
Συμπεριλαμβάνει τους αγώνες στις STC Leagues & STC Ladder
Ισχύει από την 1η κάθε μήνα
Σε περίπτωση κωλύματος δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων
Η πληρωμή γίνεται την 1η μέρα χρήσης
Silver Month
τον μήνα
25
1 ώρα κάθε μέρα
Χρήση προβολέων με extra χρέωση
Χρήση πέραν της 1 ώρας, χρεώνεται σύμφωνα με την βασική ωριαία χρέωση
ΔΕΝ συμπεριλαμβάνει τους αγώνες στις STC Leagues & STC Ladder
Ισχύει από την 1η κάθε μήνα
Σε περίπτωση κωλύματος δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων
Η πληρωμή γίνεται την 1η μέρα χρήσης

Τριμηνιαίες Συνδρομές Μελών (ατομικές)

Gold plan
το τρίμηνο
120
2 ώρες κάθε μέρα
Χρήση προβολέων με extra χρέωση
Χρήση πέραν των 2 ωρών χρεώνεται σύμφωνα με την βασική ωριαία χρέωση
Συμπεριλαμβάνει τους αγώνες στις STC Leagues & STC Ladder
Ισχύει από την 1η κάθε Σεπτεμβρίου, Δεκεμβρίου, Μαρτίου, Ιουνίου
Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επιστροφή χρημάτων
Η πληρωμή γίνεται την 1η μέρα χρήσης
Silver Plan
το τρίμηνο
60
1 ώρα κάθε μέρα
Χρήση προβολέων με extra χρέωση
Χρήση πέραν της 1 ώρας, χρεώνεται σύμφωνα με την βασική ωριαία χρέωση
ΔΕΝ συμπεριλαμβάνει τους αγώνες στις STC Leagues & STC Ladder
Ισχύει από την 1η κάθε Σεπτεμβρίου, Δεκεμβρίου, Μαρτίου, Ιουνίου
Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επιστροφή χρημάτων
Η πληρωμή γίνεται την 1η μέρα χρήσης